ПРАШАЈТЕ: (поставете прашање, закажете сесија, побарајте повеќе информации)

Се сложувам да добивам мејл известувања и новости поврзани со активностите на Sense of Self – психотерапија и бизнис коучинг (еднаш месечно).