Ана Стојановска, психотерапевт

Здраво, јас сум Ана, сертифициран Поливагален Гешталт Психотерапевт, Гешталт Коуч во бизнис организации и лиценциран Психолог од Скопје.

На клиентите им помагам да се справат со траумите, симптомите и предизвиците со кои се соочуваат, но и да живеат исполнет и задоволен живот, автентичен за нивните потреби и потенцијали. 

Во работата со бизнис организации целам кон подобра комуникација меѓу членовите, емоционално интелигентно адаптирање на промени,  продуктивно решавање на предизвици и остварување на личните потенцијали.  Верувам во благодетите на доброто искуство на вработените на нивното работно место. 

Мојот пристап е холистички, се интересирам за битието во целост и начинот на кој функционира, како се грижи за себе и како формира односи со другите.   Верувам дека секој од нас се состои од тело, ум и дух, и дека ниедно од нив не е поважно од другите две.  Здравјето и среќата доаѓаат кога овие три аспекти се во склад и меѓусебно комуницираат.  Во себе ги носиме сите неопходни ресурси за да бидеме здрави и задоволни. Во тој контекст, мојата работа е да му помогнам на клиентот да стане свесен за овие потенцијали, да се справи со тешкотиите и предизвиците, да го согледа своето учество во ситуацијата во која се наоѓа и да ја искористи својата сила за да се справи со неа.  

Прочитајте повеќе информации за мене.

Прочитајте повеќе информации за мојот пристап.

Секој мој клиент е различен и единствен. Секоја прва средба ја доживувам како најзначајна и пристапувам со интерес и прифаќање.

Отворено ја сакам особеноста на мојата работа и различното доживување со секој клиент, се грижам за нивното здравје и добросостојба и им благодарам за довербата.

Образование и квалификации

  • Сертифициран терапевт за применета поливагална теорија – 2023, Деб Дана PESI Кохорт за применета поливагална теорија во пракса
  • Сертифициран Гешталт Коуч во бизнис организации – 2023
  • Лиценциран Гешталт Психотерапевт  2010, Гешталт Институт Скопје,  Европски сертифициран, 2011 ЕАГТ
  • Сертификат за Роршах дијагностика, 2022
  • Лиценциран психолог , Комора на психолози , РСМ, 2021
  • Останати Тренинзи:  арт психотерапија, интерни семејни системи, системски констелации и мапирање, неуромаркетинг

Работно искуство

  • 12 год работно искуство како интерен Бизнис Тренер/Коуч во козметичка компанија
  • 7 години екстерен Бизнис Тренер/Коуч за различни клиенти
  • Повеќе од 15 години презентер и говорник пред мали и големи аудиториуми
  • Повеќе од 15 години активна работа како психотерапевт, под супервизија, сертифициран и во приватна пракса.

Лично за мене

Живеам и работам во Скопје, во заедница со сопругот и двајца малолетни синови. 

Слободното време го поминувам со нив, со блиските и колку што е можно почесто во природа. 

Уживам во музика и во останатите уметности, зависам од книги и учење и од времето поминато сама со себе.

И за себе и за своите деца се залагам да зрееме во добри битија, со почит и љубов кон себе и кон сите креации на природата.